Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Uforedlede biobrensler

Råstoffet er i liten grad bearbeidet før det utnyttes som brensel, eks. ved, flis og bark.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks